МБАЛ СВ. ПАНТАЛЕЙМОН ООД търси да назначи талантливи и позитивни хора за позицията на: Възпитател за детски кът за деца до 12 г.

Министерство на труда и социалната политика Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Във връзка със спечелен проект с европейско финансиране
BG05M9OP001-1.096-0010
Съчетаване на личния и професионалния живот на служителите
в “МБАЛ Свети Панталеймон-Плевен” и партньори чрез създаване на детски кът и постигане на мотивация и удовлетвореност
“,
“МБАЛ Свети Панталеймон-Плевен“ ООД търси да назначи талантливи и позитивни хора за позицията на:

Възпитател за детски кът за деца до 12 г.

 

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Отглеждане и възпитание на децата и опазване на тяхното здраве;
 • Ръководи и отговаря за цялостната работа в поверената й група;
 • Приема децата и провежда необходимите хигиенни и профилактични прегледи.
 • Провежда организирани занимания на децата;
 • Осъществява храненето на децата при необходимост;
 • Провежда занимания по физическа култура и активен двигателен режим;
 • Оказване на първа помощ при необходимост;
 • Провеждане на образователни дейности според определена програма;
 • Участва активно в здравно-възпитателната работа;
 • Планира и участва в дейности свързани със заниманията на децата – образователни, развлекателни и др.
 • Съобразява дейностите с възрастта на децата;
 • Води необходимата отчетна документация;
 • Изучава потребностите и желанията на децата и съобразява планираните дейности;

 

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Образование – минимум средно;
 • Професионален опит като медицинска сестра/педагог ще се счита за предимство.;
 • Опит в детска ясла, детска градина или училище;
 • Добри комуникативни способности;
 • Позитивна нагласа;
 • Дипломатичност и самообладание;

 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Възможност за обучене и развитие с високо мотивирани, млади и квалифицирани колеги в отлична работна среда;
 • Възможност за постоянна трудова заетост на пълен работен ден;
 • Възнаграждение в размер на 1500,00 лв. брутна работна заплата.