МБАЛ СВ. ПАНТАЛЕЙМОН ООД
обявява конкурс за длъжността: Лекар, специализант по Ревматология

МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН ООД 

На основание чл.17, ал. 1 от Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на Здравеопазването

ОБЯВЯВА КОНКУРС

по условията на чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ /до изпълнение на учебната програма/.

За длъжността: Лекар, специализант по Ревматология  – 1 място.

 

  1. Изисквания към кандидатите: висше медицинско образование, членство в БЛС, стаж в МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН е предимство.

  2. Начин на провеждане на конкурса: интервю;

  3. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: заявление за участие в конкурс – свободен текст, автобиография, копие на диплома за завършено висше медицинско образование, удостоверение от БЛС;
  4. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в срок от 1 месец от публикуване на обявлението в сградата на МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН отдел Счетоводство – всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа.
  5. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табели във фоайето на входа на МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН – гр. Плевен.

    След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия и Управителя на болницата.

    Краен срок за приемане на документи – 1 месец след публикуване на обявата.