МБАЛ Свети Панталеймон-Плевен ООД, образна диагностика

МБАЛ Свети Панталеймон-Плевен ООД, отлична акредитационна оценка за медицинска и учебна дейност, специализация на лекари по анестезиология и интензивно лечение, Ортопедия и травматология, Образна диагностика, Ревматология и Физикална и рехабилитационна медицина, нов 16 детекторен компютърен томограф.