МБАЛ Свети Панталеймон-Плевен обявява
позиция за Главен счетоводител

Главен счетоводител

Отговорности
Какво можете да очаквате от ролята:

Организира, планира, контролира и анализира цялата финансово-счетоводната документация, съобразно изискванията на Националните и Международните счетоводни стандарти.
Участие в Месечните и Годишни Завършвания: Съдействие при провеждане на месечни и годишни финансови завършвания и анализиране на резултатите.
Ръководи счетоводното приключване в съответствие с действащото законодателство, обобщава резултатите. Съставя и подписва годишен финансов отчет.
Изготвяне на ДДС декларации, ДДС ревизии, Интрастат и друга задължителна данъчна и статистическа отчетност.
Спазване на сроковете за плащане и изпълнението на поетите задължения по договорите с контрагенти. Осчетоводяване банка.
Справки себестойност.
Изготвя справки и рипорти необходими за ръководството на компанията.
Отговаря за изпълнението на поставените задачи на подчинените му служители.
Отговаря за правилното съхранение на счетоводната документация и следи за спазването на определени срокове.
Проследяване и правилно прилагане на настъпилите изменения в разпоредбите на приложимото счетоводно, данъчно и трудово законодателство.


Изисквания
Възможността ще бъде интересна и подходяща за Вас, ако имате:

Висше икономическо образование.
Опит на подобна позиция минимум 5 години.
Опит с програмен продукт Plus Minus ще се счита за предимство.
Отлично познаване на българското счетоводно и данъчно законодателство.
Опит с изготвяне и подаване на декларации по ЗДДС и участие в процес по месечно приключване.
Много добри умения за работа с MS Office приложения (Excel и др.).
Владеенето на Английски език е предимство.
Проактивност и инициативност в работата.
Добри аналитични умения и умение за работа в екип.


Компанията ще Ви предложи:

Възможност за натрупване на знание и бързо развитие в сектор Здравеопазване.
Мениджърски екип от отлично подготвени професионалисти.
Удовлетворяваща работна среда, насочена към коректност и Професионализъм.
Присъединете се към нас и бъдете част от динамичната ни екипна среда, която поощрява лично и професионално развитие!
Конкурентно възнаграждение.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.