КОНТАКТИ

КОНТАКТИ

МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен

Адрес:
Корпусите на болницата се намират в град Плевен, ул. Трите бора 19 и 24

Телефони за контакт:
Регистратура стационарен – 064 87 20 20 (и факс) • 064 69 20 20
Регистратура мобилен – 0878 471 334 • 0878 15 35 99
Спешни случаи: 0878 471 334

e-mail: hospital@svetipantaleimon.com