Клинични изпитвания

Клинични изпитвания

МБАЛ Св. Панталеймон - Плевен

МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен организира извършването на следните услуги по клинични изпитвания
 
• Контакт с главни изследователи и други медицински специалисти от МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен;
• Осигуряване на координатор по клинично изпитване;
• Обучение на координатори по клинични изпитвания;
• Съдействие при набиране на участници в клинични проучвания;
• Осигуряване на подходящи условия за съхранение на документацията и изпитваните продукти и/или медицински изделия съгласно принципите на Добра Клинична Практика (ДКП) и изискванията на Спонсорите на клиничните изпитвания;