Екип

Екип

Екип

доц. д-р Кирил Яблански – Началник клиника по Ревматология
д-р Виржиния Йорданова,
д-р Нели Йовкова – специализант,
д-р Сарита Костова – специализант.