Гнойно – септичен сектор

Гнойно – септичен сектор

Гнойно-септичен сектор

д-р Николай Въцов – Началник Гнойно – септичен сектор
 
1. Лечение на инфектирани псевдоартрози с и без скъсяване на костния сегмент/крайник/ 2. Изравняване дължината на крайниците 3. Удължаване ръста на деца джуджета 4. Корекция на ъглови и ротационни деформации. Тази дейност се извършва по метода на Илизаров. 5. Разработване на ставни контрактури на колянна, лакътна и междуфалангеална става с шарнирно дистракционни апарати по метода на Оганесян.
 
Контакти: Регистратура:  064-87-20-20 e-mail:  hospital@svetipantaleimon.com