Информация за пациента

Информация за пациента

Информация за пациента

С отделението по Ортопедия, можете да се свържете чрез: тел. (064) 87-20-20 или e-mail: hospital@svetipantaleimon.com