Информация относно получаване на ваксинационен сертификат!

За получаване на ваксинационен сертификат е необходимо да се попълни бланка – Заявление. 

Заявлението можете да изтеглите от тук ->> Заявление за ваксинационен сертификат

Заявлението се подава на хартиен носител в МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен ООД с адрес гр. Плевен, ул. Трите бора 24 или по електронен път на e-mail: sveti.pantaleimon@gmail.com.  След подаване на заявлението, ваксинационният сертификат ще бъде издаден съотвенто на електронен или на хартиен носител, в зависимост от желанието на пациентите. Ваксинационен сертификат на хартиен носител се получава в МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен ООД с адрес: гр. Плевен, ул. Трите бора 24.
Срок за получаване на сертификата –  на следващият ден след подаване на заявлението.