д-р Силвия Атанасова, АГ специалист

АГ кабинет
д-р Силвия Атанасова, специалист АГ
ДКЦ “Св. Панталеймон”, ул. Трите бора” № 24
от понеделник до петък 9:00 – 12:00
тел. за информация и записване 064 87 20 20
ДКЦ “Св. Панталеймон”, ул. “Хан Крум” № 2
петък 14:00 – 19:00
тел. за информация и записване 064 60 20 20.