Д-р Бързакова

МБАЛ Св.Панталеймон-Плевен, д-р Бързакова – Началник на Хирургично отделение.