ДКЦ Св. Панталеймон – Плевен, ул. Хан Крум №2

ДКЦ Св. Панталеймон – Плевен, ул. Хан Крум №2

Диагностично-консултативен център Св. Панталеймон - Плевен

Работно време: 7.30-19.30 часа

Повече информация на регистратурата на ДКЦ СВ. ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН
на ул. Хан Крум №2 и на телефони: 064 60 20 20  •  0878 529 125

ДКЦ СВ. ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН на ул. Хан Крум №2 разполага с всички лекарски кабинети
за първични и консултативни прегледи. Има договор с НЗОК.