ДКЦ Свети Панталеймон ОБЯВЯВА СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ за лекар със специалност: „Акушерство и гинекология“ и лекар със специалност „Кожни и венерически болести“

ДКЦ Свети Панталеймон

Търси да назначи лекар със специалност: 

„Акушерство и гинекология“ 

и лекар със специалност 

„Кожни и венерически болести“.

За повече информация тел.:  064872020