Ден на отворени врати в Нефрологичен кабинет организира на 10 март ДКЦ Св. Панталеймон – Плевен, ул. Хан Крум №2

Ден на отворени врати в Нефрологичен кабинет организира на 10 март ДКЦ Св. Панталеймон – Плевен, ул.Хан Крум №2. Инициативата ще тече от 10.00 до 14.00 часа. Предварително записване на тел. 064/60 20 20.
Денят на отворени врати е събитие, подчинено на желанието на ръководството и специалистите по нефрология в ДКЦ „Св. Панталеймон“ да се обърне внимание на опасността от бъбречните заболявания, важността от ранното им диагностициране и проблемите на хората, чийто живот е белязан от ХБЗ – хроничните бъбречни заболявания.
В последните години се отбелязва тенденция към нарастване броя на болните с ХБН както у нас‚ така и в чужбина. С всяка година се увеличават пациентите‚ които се нуждаят от хемодиализно лечение или бъбречна трансплантация. От друга страна напредъкът по отношение на по-ранното диагностициране и адекватно лечение на бъбречните заболявания дава възможност за своевременно откриване на случаите с нарушена бъбречна функция и при своевременно лечение да се запазят бъбречните функции за значителен период от време. Рискова група пациенти са пациентите с артериална хипертония и захарен диабет.
Според проучване на Българската бъбречна асоциация почти половин милион българи имат намалена бъбречна функция. Всеки ден над 30 българи умират преждевременно от сърдечно-съдови усложнения на хронични бъбречни заболявания. Ежедневно трима разбират, че трябва да започнат хемодиализа.
Практиката на отворените врати е вече традиция за ДКЦ Св. Панталеймон – Плевен и се инициира по различни поводи.