В ПОМОЩ НА МЛАДИТЕ РОДИТЕЛИ!

В  ПОМОЩ  НА  МЛАДИТЕ  РОДИТЕЛИ!

ФОРМИРАНЕ  НА  ДВИГАТЕЛНИ  УМЕНИЯ  У НОВОРОДЕНОТО

Консултация със специалист-физиотерапевт и възможност за изработване на индивидуална рехабилитационна програма, включваща работа  с  кинезитерапевт и обучение на родителите за провеждане на  програмата в домашни условия в ДКЦ „Св. Панталеймон“ – Плевен.

Детето се ражда с вродени способности, които се развиват чрез възпитанието. Физическото развитие протича ускорено успоредно с развитието на неговите психични способности.

Развитието на всеки организъм е строго индивидуално. Детският организъм не прави изключение. Двигателните функции на детето се развиват постепенно. Най-напред  движенията са несъзнателни. По-късно движенията стават съзнателни и целенасочени. Именно тези движения могат чрез упражнения да се заучат по-бързо, да се затвърдят чрез повторения. Двигателните умения се развиват в различни срокове след раждането.  Съвременната  майка знае, че за всеки  възрастов период от развитието на нейното бебе са характерни определени двигателни  умения. При някои – това се наблюдава в приетото  за норма  време, при други – преждевременно, а при трети – с известно закъснение. Не се притеснявайте предварително – не винаги по-късната проява на някои двигателни  умения е израз на патология.  Някои бебета са по-спокойни, по-пастьозни  и затова двигателното им развитие  има известно закъснение. Тук е мястото и ролята на родителя – да стимулира извършването  на определени движения, както и да поддържа добър мускулен   тонус у детето , поради ограничената възможност за извършване на активни движения.  Ако чрез упражненията подпомагате физическото развитие, то това ще допринесе и за психическото развитие на детето. Стремежът на вашето бебе да овладее някои ключови двигателни способности е удивителен  етап от ранното детско развитие и вълнуващ момент от това да си родител. Ето защо, помагайки на детето да се движи, определено му помагате  да се развива!

Ние можем да ви подкрепим и да ви бъдем полезни!

Предлагаме консултация със специалист-физиотерапевт и възможност за изработване на рехабилитационна програма според  индивидулания  статус, включваща работа  на детето с  кинезитерапевт и обучение на родителите за провеждане на  програмата в домашни условия.

Консултацията и ФТР курс са по здравна каса с талон №3 за физиотерапевт.

Консултациите се провеждат в ДКЦ „Св. Панталеймон“, ул. „Трите бора“ 24 и ул. „Хан Крум“ 2,

Тел. 064 87 20 20, 064 60 20 20


ИСКАМЕ ДА СМЕ  ПОЛЕЗНИ НА ВАС И ВАШЕТО  БЕБЕ!