“Без всякакво съмнение тази болница има право да се смята за един от еталоните за позитивна промяна в българското здравеопазване.”