Клиники и Отделения

Отзиви

Вижте споделени впечатления на пациенти за нас, те ще Ви помогнат да направите своя информиран избор.
пациентите за нас

Клинични пътеки

Тук е публикуван списък с клиничните пътеки за лечение в болнични условия, по които МБАЛ Св. Панталеймон - Плевен има договор с НЗОК.
към пълния списък

Виж Видео

За да се подготвите по-добре за предстоящо изследване, можете да прочетете препоръките на нашия микробиолог:

 

Изследване в микробиологичната лаборатория
За достоверност на резултатите, пациентите на микробиологичната лаборатория трябва да спазват указанията на лекуващите лекари, както и изискванията на лабораторията за правилно и навременно вземане и доставяне на съответните материали за микробиологично изследване:
– Гърлени секрети се вземат от лекуващия лекар или от микробиолога само сутрин преди миене на зъби, преди прием на храна, вода и др., както и 3 дни след приключване на антибиотично лечение /ако е проведено такова/.
–  Урина се взема сутрин в стерилен съд /закупен от аптека/, веднага след ставане от сън и старателен тоалет с вода и сапун, като се събира малко количество от средната струя; предишното уриниране е желателно да е 3-4 часа преди описаната процедура.
–  Очни секрети се вземат от лекуващия лекар или от микробиолога сутрин преди измиване на очите.
– Материали от полова система се вземат само от специалист, след задължителен тоалет на гениталиите.

 

Всички материали се донасят в лабораторията възможно най-бързо, като се предпазват от преохлаждане и прегряване.