Дневният режим на пациентите в ”МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен” е определен от Правилника за устройство и вътрешен ред на болницата и се следи стриктно за неговото спазване.

 

Общият болничен режим е:

 

06.00 ч.           Събуждане на пациента
06.00–06.30 ч.    Личен тоалет на пациента
06.30–08.00 ч.    Манипулации /вземане на лабораторни изследвания,
измерване на артериално налягане и сутрешна терапия/
08.00–08.30 ч.    Закуска
08.30–09.00 ч.    Визитация
09.00–12.00 ч.    Изписване, консултации или изчакване на процедурата
12.00–12.30 ч.    Обяд
12.30–14.00 ч.    Манипулации
14.00–16.00 ч.    Почивка
16.00–16.15 ч.    Измерване на температурата
16.15–18.00 ч.    Свободно време, свиждане
18.00–19.00 ч.    Вечеря, получаване на терапия и измерване на артериално налягане
19.00–22.00 ч.    Свободно време
22.00–22.30 ч.    Измерване на артериално налягане и получаване на терапия
22.30–06.00 ч.    Сън