Нашата мисия

“Вярваме, че здравеопазването в България може да бъде на високо ниво! Ние предлагаме нов модел на качествено медицинско обслужване!” – Д-р Елиза Георгиева – управител в МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен ООД, специалист по Образна диагностика и Здравен мениджмънт

За Нас в Медиите

С уважение и отговорност към поверителността на Вашите данни и права Ви уведомяваме, че Управителният съвет на МБАЛ СВ. ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН и ДКЦ СВ. ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН прие документи, съобразени с Регламент (ЕС) 679/2016 относно защитата на личните данни(GDPR), с които можете да се запознаете тук:
 
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
 
Като лечебно заведение и търговско дружество „МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН“ ООД гр.Плевен, представялва Администратор на лични данни и е задължено да обработва лични данни на физически лица, като гарантира тяхното обработване изцяло в съответствие с Общ регламент относно защитата на данните Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни и други релевантни нормативни актове, включително и настоящата Политика за поверителност.
Тази Политика има за цел да изясни понятията, субектите и реда за обработване на личните данни, които дружеството е задължено да събира, съхранява, обработва и предоставя с оглед осъществяване на основната си дейност.
Политиката може да търпи промени в определени моменти, поради настъпили нови обстоятелства или необходимост от допълнителна защита на данните, като всяка промяна ще бъде незабавно отразявана в настоящия текст.
Ето защо, моля всеки път, когато ползвате наши услуги, да се запознаете с актуалния текст на Политиката.
 
За всякакви въпроси, свързани с обработка на лични данни от Дружеството, може да се обърнете
към Даниела Трифонова Кермова
на тел. 064/69-20-20 и/или e-mail: hospital@svetipantaleimon.com
Адресът ни на управление е: Плевен 5800, ж.к. Дружба, ул.Трите бора №24
 
>> ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 24-05-2018 МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН
 
———————————————-
 
>> ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 24-05-2018 ДКЦ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН