Клиники и Отделения

Отзиви

Вижте споделени впечатления на пациенти за нас, те ще Ви помогнат да направите своя информиран избор.
пациентите за нас

Клинични пътеки

Тук е публикуван списък с клиничните пътеки за лечение в болнични условия, по които МБАЛ Св. Панталеймон - Плевен има договор с НЗОК.
към пълния списък

Виж Видео

В МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен се обслужват както пациенти на болницата, така и пациенти на медицинския център, които идват с направление по здравна каса, като клиенти на доброволните здравноосигурителни фондове или като самонасочили се пациенти.
Лабораторията е оборудвана с модерна, съвременна апаратура, позволяваща висока достоверност на резултатите и много широк набор от изследвания.

 

В лабораторията се изработва пълна гама от:
• клинико-химични изследвания – субстрати, ензими, електролити, микроелементи, липиден статус
• хематологични и цитологични изследвания
• кръвосъсирване
• хормони и туморни маркери
• урина и телесни течности
• имунологични изследвания
• функционални тестове
• гликирани белтъци

 

Лабораторията провежда ежедневен вътрешен контрол на качеството и периодичен външен контрол.
За всички провеждани изследвания лабораторията притежава сертификати от Националната система за външна оценка на качеството.

 

За да се подготвите по-добре за предстоящо лабораторно изследване, можете да прочетете препоръките на нашия лабораторен лекар в меню “Полезна информация”.

 

Контакти:
Регистратура:  064-87-20-20
e-mail:  hospital@svetipantaleimon.com