Нашата мисия

“Вярваме, че здравеопазването в България може да бъде на високо ниво! Ние предлагаме нов модел на качествено медицинско обслужване!” – Д-р Елиза Георгиева – управител в МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен ООД, специалист по Образна диагностика и Здравен мениджмънт

За Нас в Медиите

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ В МБАЛ „СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН” ООД – ПЛЕВЕН
 
Във връзка с обнародването на Наредба №1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и изискването на чл. 17, ал. 1 от същата наредба и предвид нуждите от лекари в клиниките и отделенията, МБАЛ „Свети Панталеймон” ООД – Плевен обявява следните свободни длъжности за лекар–специализант в лечебното заведение:
 

За специалност „Нефрология” – 1 място
 


Желаещите да станат част от екипа на МБАЛ „Свети Панталеймон” ООД – Плевен следва да представят на регистратурата на болницата следните документи:

 
• Заявление – свободен текст;

• Диплом за завършено висше медицинско образование – копие;
• Удостоверение от БЛС;
• Копие на документ за самоличност;

• Автобиография – европейски формат (при желание може да бъде изтеглена от тук>>)
• Мотивационно писмо.
 
Документите ще се приемат в срок до 30.04.2019 г. от публикуването на обявата включително.
След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия, създадена със заповед на изпълнителния директор на болницата.