Медико-денталният център разполага с един стоматологичен кабинет и един Мобилен стоматологичен кабинет.

 

Екип:
д-р Аксиния Лишева
д-р Енчо Нинов

 

В МДЦ Свети Панталеймон се извършват и следните дейности:

 

• Образни изследвания със зъбен кугел, ортопантомограф и скенер с 3D визуализация.
• Обслужват се деца със специални потребности под обща анестезия.
• Поставяне на зъбни импланти.
Хирургичната интервенция се извършва от д-р Евгений Миронов.
Манипулацията е безболезнена и атравматична.
• Открита гингивална хирургия със запълване на костния дефект с PRF.
• Поставяне на фасети.

 

 

Контакти:
Регистратура:  064-69-20-20
e-mail:  hospital@svetipantaleimon.com