Медико-денталният център разполага с два зъболекарски кабинета и един мобилен кабинет.

Екип:

д-р Аксиния Лишева,

д-р Вержиния Бакова,

д-р Енчо Нинов,

д-р Йоана Кралева.

В МДЦ Свети Панталеймон се извършват и следните дейности:

• Образни изследвания със зъбен кугел, ортопантомограф и скенер с 3D визуализация.

• Обслужват се деца със специални потребности под обща анестезия.

• Поставяне на зъбни импланти.
Хирургичната интервенция се извършва от д-р Евгений Миронов.
Манипулацията е безболезнена и атравматична.

• Открита гингивална хирургия със запълване на костния дефект с PRF.

• Поставяне на фасети.

 

 

Контакти:

централа:  064-69-20-20

e-mail:  hospital@svetipantaleimon.com