Медико-денталният център разполага с два зъболекарски кабинета и един мобилен кабинет.
 

Екип:

д-р Аксиния Лишева,
д-р Вержиния Бакова,
д-р Енчо Нинов,
д-р Йоана Кралева.

 

В МДЦ Свети Панталеймон се извършват и следните дейности:

 

• Образни изследвания със зъбен кугел, ортопантомограф и скенер с 3D визуализация.
• Обслужват се деца със специални потребности под обща анестезия.
• Поставяне на зъбни импланти.
Хирургичната интервенция се извършва от д-р Евгений Миронов.
Манипулацията е безболезнена и атравматична.
• Открита гингивална хирургия със запълване на костния дефект с PRF.
• Поставяне на фасети.

 

 

Контакти:
централа:  064-69-20-20
e-mail:  hospital@svetipantaleimon.com