Медико-денталният център разполага с два зъболекарски кабинета и един мобилен кабинет.

Екип: д-р Аксиния Лишева;

д-р Александра Петракиева,

д-р Енчо Нинов,

д-р Петко Георгиев,

д-р Вержиния Бакова.

В МДЦ Свети Панталеймон се извършват и следните дейности:

• Образни изследвания със зъбен кугел, ортопантомограф и скенер с 3D визуализация.

• Обслужват се деца със специални потребности под обща анестезия.

• Поставяне на зъбни импланти.
Хирургичната интервенция се извършва от д-р Евгений Миронов.
Манипулацията е безболезнена и атравматична.

• Открита гингивална хирургия със запълване на костния дефект с PRF.

• Поставяне на фасети.