10429445_885358418154933_6646543088045160559_n

 

д-р Елиза Георгиева,

Управител в ”МБАЛ Св. Панталеймон-Плевен” ООД

 

д-р Елиза Георгиева завършва медицина през 1991 г. във ВМИ гр. Плевен. Специалиалист по Образна диагностика – МУ София. Специалист по Здравен мениджмънт – Стопанска академия Д. Ценов Свищов. Преминава международен курс на обучение, организиран от ISCD /Международна организация за клинична денситометрия/ и полага успешно изпит.

 

д-р Йордан Георгиев,

Управител в ”МБАЛ Св. Панталеймон-Плевен” ООД

 

Д-р Йордан Георгиев завършва медицина през 1991 г. във ВМИ гр. Плевен. Специалиалист по анестезиология и интензивно лечение – ВМИ гр. Плевен. Специалист по здравен мениджмънт – Стопанска академия Д. Ценов Свищов.