Диагностично-консултативен център „Св. Панталеймон – Плевен” разполага с всички лекарски кабинети за първични и консултативни прегледи и работи в тясна връзка с отделенията на болницата. Има договор с НЗОК.
 
Към ДКЦ “Св. Панталеймон – Плевен” работи кабинет по физиотерапия и рехабилитация. Центърът разполага със салон за лечебна физкултура и необходимата апаратура за фиозиотерапевтични процедури. Качествената медицинска услуга е гарантирана с наемането на утвърдени специалисти физиотерапевти, кинезитерапевти и рехабилитатори.
 
Центърът разполага с последно поколение ядрено магнитен резонанс, 16 слайдов скенер, апарат DXA на рентгенов принцип за изследване на костна плътност и диагностициране на остеопороза.

МАМОГРАФСКИЯТ ЦЕНТЪР е оборудван с мамографски апарат, ехограф със специализиран софтуер и антена към магнитния резонанс за диагностика на гърда.
 
Към Диагностично-консултативния център работят следните специализирани кабинети:
 
• кардиология, ехокардиография, велотест с натоварване и холтер:

д-р Николай Илиев

д-р Вержиния Йорданова – кардиология

 

• ортопедия и травматолгия с ехография на тазобедрени стави на бебета:

доц. д-р Венци Росманов

д-р Пламен Ненов

д-р Мамун Кабалан

д-р Ивайло Пълев

д-р Петьо Данаилов

 

• хирургия:

д-р Румяна Бързакова

д-р Румен Стоянов – хирург и онколог

 

• съдова хирургия:

д-р Огнян Матков

д-р Владимир Хасекиев

 

• акушерство и гинекология:

д-р Диана Стратева

д-р Стефка Василева

 

• преданестезиологична подготовка:

д-р Анелия Георгиева

д-р Красимир Попов

д-р Здравко Александров

 

пневмология и фтизиатрия с функционално изследване на дишането:

д-р Владимир Трифонов

 

• нефрология:

д-р Диана Василева

д-р Иванка Нинова

 

• гастроентерология:

д-р Пламен Петков

д-р Васил Тотев

д-р Николай Рангелов

 

• ревматология:

доц. Кирил Яблански

д-р Красимира Стефанова

 

• нервни болести:

д-р Пламен Петков

д-р Лилия Илиева

д-р Валерия Маринова

д-р Анелия Радионова

 

• Кабинет за ЕМГ:

д-р Анелия Радионова

 

• Кабинет за ЕЕГ:

д-р Валерия Маринова

д-р Лилия Илиева

 

• Кабинет за доплерово изследване:

д-р Лилия Илиева

д-р Огнян Матков

д-р Владимир Хасекиев

 

• Кабинет по УНГ:

д-р Анелия Йосифова

 

• Детски болести:

д-р Лиляна Недева

 

• Психология и психотерапия:

 

Даниела Кермова – психолог

Приема и консултира деца и възрастни след предварително записване.
Работно време: понеделник – от 08:00 ч до 14:00 ч от вторник до петък – 08:00 ч – 16:30 ч
Телефони за връзка: 064/69 20 20; 0879 59 69 27
Кабинет №2, етаж 1, корпус С

 

• Медико-диагностична клинична лаборатория

 

• Микробиологична лаборатория

 

• Ендокринология и болести на обмяната

 

• Психиатрия

доц. Александрова