Диагностично-консултативен център „Св. Панталеймон – Плевен” разполага с всички лекарски
кабинети за първични и консултативни прегледи и работи в тясна връзка
с отделенията на болницата. Има договор с НЗОК.

Към ДКЦ “Св. Панталеймон – Плевен” работи кабинет по физиотерапия и рехабилитация.
Центърът разполага със салон за лечебна физкултура и необходимата апаратура
за фиозиотерапевтични процедури. Качествената медицинска услуга е гарантирана
с наемането на утвърдени специалисти физиотерапевти, кинезитерапевти и рехабилитатори.

 

Центърът разполага с последно поколение ядрено магнитен резонанс, 16 слайдов скенер, апарат DXA на рентгенов принцип за изследване на костна плътност и диагностициране на остеопороза.

МАМОГРАФСКИЯТ ЦЕНТЪР е оборудван с мамографски апарат, ехограф със специализиран софтуер и антена към магнитния резонанс за диагностика на кърда.

Към Диагностично-консултативния център работят следните специализирани кабинети:

• кардиология, ехокардиография, велотест с натоварване и холтер:

д-р Николай Илиев

д-р Вержиния Йорданова кардиология

 

• ортопедия и травматолгия с ехография на тазобедрени стави на бебета:

доц. д-р Венци Росманов

д-р Пламен Ненов

д-р Мамун Кабалан

д-р Ивайло Пълев

 

• хирургия:

д-р Румяна Бързакова

д-р Румен Стоянов

 

• съдова хирургия:

д-р Огнян Матков

 

• акушерство и гинекология:

д-р Диана Стратева

д-р Василева

 

• преданестезиологична подготовка:

д-р Йордан Георгиев

д-р Анелия Георгиева

д-р Красимир Попов

д-р Здравко Александров

 

• онкология:

д-р Румен Стоянов

 

пневмология и фтизиатрия с функционално изследване на дишането:

д-р Владимир Трифонов

 

• нефрология:

д-р Цветелина Евтимова

 

• ревматология:

доц. Кирил Яблански

 

• нервни болести:

д-р Пламен Петков

д-р Лилия Илиева, д-р Валерия Маринова, д-р Анелия Радионова

 

• Кабинет за ЕМГ:

д-р Анелия Радионова

 

• Кабинет за ЕЕГ:

д-р Валерия Маринова, д-р Лилия Илиева

 

• Кабинет за доплерово изследване:

д-р Лилия Илиева и д-р Огнян Матков

 

• Кабинет по УНГ:

• Детски болести:

д-р Лиляна Недева

• кожни и венерически болести:

д-р Калинка Недушева

 

• Психология и психотерапия: д-р Цветелина Ефтимова.

Консултиране на деца и юноши, лица подложени на микро и макрострес, лица в кризисна ситуация, семейно консултиране. Предстои стартиране на групова терапия за млади хора с проблеми в общуването за личностово израстване, както и за пациенти с онкологични заболявания за психологическа подкрепа. Работи всеки ден след 14.00 часа след предварително записване.

 

• Медико-диагностична клинична лаборатория

 

• Микробиологична лаборатория

 

• Ендокринология и болести на обмяната

 

• Психиатрия

доц. Александрова