Диагностично-консултативен център „Св. Панталеймон – Плевен” разполага с всички лекарски кабинети за първични и консултативни прегледи и работи в тясна връзка с отделенията на болницата. Има договор с НЗОК.

 

Към ДКЦ “Св. Панталеймон – Плевен” работи кабинет по физиотерапия и рехабилитация. Центърът разполага със салон за лечебна физкултура и необходимата апаратура за фиозиотерапевтични процедури. Качествената медицинска услуга е гарантирана с наемането на утвърдени специалисти физиотерапевти, кинезитерапевти и рехабилитатори.

 

Центърът разполага с последно поколение ядрено магнитен резонанс, 16 слайдов скенер, апарат DXA на рентгенов принцип за изследване на костна плътност и диагностициране на остеопороза.
МАМОГРАФСКИЯТ ЦЕНТЪР е оборудван с мамографски апарат, ехограф със специализиран софтуер и антена към магнитния резонанс за диагностика на гърда.

 

Към Диагностично-консултативния център работят следните специализирани кабинети:

 

Кардиология, ехокардиография, велотест с натоварване и холтер:

д-р Вержиния Йорданова – кардиология – понеделник от 14.00-18.00 часа
д-р Николай Илиев – кардиология – понеделник от 14.30 до 17.30,  вторник от 14.00-19.00 и сряда от 08.00-12.30 часа

 

• Ортопедия и травматолгия с ехография на тазобедрени стави на бебета:

доц. д-р Венци Росманов – вторник 14.00-16.00 часа и четвъртък 10.00-12.00 часа
д-р Пламен Ненов – четвъртък 14.00-16.00 часа

д-р Мамун Кабалан – понеделник и сряда от 08.30-11.30 часа, вторник и четвъртък от 14.30-17.00 часа

д-р Петьо Данаилов – сряда от 14.30 до 18.00 часа

д-р Ивайло Пълев – понеделник от 14.30-18.00 часа, вторник и четвъртък от 08.30-12.30 часа

д-р Мохамед Ал-Хажари – петък от 08.00 до 11.30 часа и от 14.00 до 16.00 часа

 

Хирургия:

д-р Румяна Бързакова – всеки ден от 08.00-13.00 часа
д-р Румен Стоянов – хирург и онколог – Вторник: 09.00 – 14.00 часа; Четвъртък: 14.00 – 17.30 часа; Петък: 09.00 – 14.00 часа

Съдова хирургия:

д-р В. Хасекиев – вторник и четвъртък от 14.00 до 17.00 часа

д-р Огнян Матков

Акушерство и гинекология:

д-р Диана Стратева – понеделник, вторник и четвъртък от 14.30-16.30 часа

•Урология

д-р Калоян Давидов – четвъртък от 10.00 до 12.30 часа и от 14.00 до 16.00 часа

Преданестезиологична подготовка:

д-р Йордан Георгиев, д-р Анелия Георгиева, д-р Здравко Александров , д-р Красимир Попов

Пневмология и фтизиатрия с функционално изследване на дишането:

д-р Владимир Трифонов – понеделник и четвъртък от 14.00-17.00 часа

Нефрология:

д-р Василева – вторник и четвъртък 08.00-12.00 часа
д-р Нинова – сряда 14.00-16.00 часа

Гастроентерология:

д-р Пламен Петков– сряда от 08.00-13.00 часа
д-р Васил Тотев– понеделник 08.00-12.00 часа и сряда 15.00-16.00 часа
д-р Николай Рангелов– вторник 14:00 – 17:00 часа и петък 08.00 – 12.00 часа

Ревматология:

доц. Кирил Яблански – понеделник и четвъртък от 14.00-19.00 часа

Нервни болести:

д-р Пламен Петков – понеделник от 07.30-14.30 часа, сряда от 13.00-19.00 часа и петък от 7.30-10.30 часа
д-р Анелия Радионова -понеделник от 16.00-17.30 часа, вторник от 9.00-12.00 часа, четвъртък 14.00-17.30 часа

Кабинет за ЕМГ

д-р Анелия Радионова, д-р Романов

Кабинет за ЕЕГ:

д-р Валерия Маринова, д-р Лилия Илиева

Кабинет за доплерово изследване:

д-р Лилия Илиева и д-р Огнян Матков

Детски болести:

д-р Лиляна Недева

  • Психологическа лаборатория:

Към “ДКЦ Свети Панталеймон ” ЕООД – Плевен функционира Психологическа лаборатория, където се извършва първо и второ психологическо изследване за установяване психологическата годност на водачите на МПС:
– за придобиване на категории: С, Сı, D, Dı, Ттб, Ттм;
– за обществен превоз на пътници и товари;
– за таксиметров превоз;
– за водачи с отнето свидетелството за управление;
– за председателите на изпитни комисии за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

Съответствието с изискванията за психологическа годност се установява с тестове за познавателната, психомоторната и личностната сфера. При положително заключение от психологическото изследване на лицето се издава “Удостоверение за психологическа годност”. При отрицателно заключение от първото явяване, лицето има право на второ явяване в същата лаборатория в срок до шест месеца от първото.
Удостоверението за психологическа годност е валидно за срок от три години от датата на неговото издаване, с изключение на случаите, в които се издава след навършване на 65 годишна възраст и на лицата, лишени от правоуправление, за които удостоверението е валидно за срок от една година.

Адрес на лабораторията:
за гр. Плевен, в сградата на „ДКЦ Свети Панталеймон”-ул.Трите бора № 19

За информация и записване:
тел. 0879 596 927 / 0888 541 522 от понеделник до петък от 08.30 до 16.00 ч

 

Психология и психотерапия:

Даниела Кермова – психолог
Приема и консултира деца и възрастни след предварително записване.
Работно време: понеделник – от 08.00 до 14.00 часа от вторник до петък – 08.00 – 16.30 часа
Телефони за връзка: 064/69 20 20; 0879 59 69 27
Кабинет №2, етаж 1, корпус С

Психиатрия

Доц.Мария Александрова

Медико-диагностична клинична лаборатория

 

Микробиологична лаборатория