Телефони

Централа: 064-87-20-20
Спешни случаи: 0878-471-334

Адрес

Плевен, жк Дружба,
ул. Трите бора 24

E-mail

hospital@svetipantaleimon.com

Извънболничното лечение се осъществява в Диагностично-консултативен център „Св. Панталеймон – Плевен”. Той разполага с всички лекарски кабинети за първични и консултативни прегледи и работи в тясна връзка с отделенията на болницата. Има договор с НЗОК.

Към Диагностично-консултативния център работи кабинет по физиотерапия и рехабилитация. Центърът разполага със салон за лечебна физкултура и необходимата апаратура за фиозиотерапевтични процедури. Качествената медицинска услуга е гарантирана с наемането на утвърдени специалисти физиотерапевти, кинезитерапевти и рехабилитатори.

ДКЦ “Св. Панталеймон – Плевен” разполага с последно поколение ядрено магнитен резонанс и с единствения в Западна и Централна България апарат DXA на рентгенов принцип за изследване на костна плътност и диагностициране на остеопороза. МАМОГРАФСКИЯТ ЦЕНТЪР е оборудван с мамографски апарат, специализиран софтуер и антена за диагностика на гърда.

Към Диагностично-консултативния център работят следните специализирани кабинети:

 

• кардиология, ехокардиография, велотест с натоварване и холтер:

д-р Цветемира Чорбаджийска – понеделник и четвъртък от 14,00-17,00

д-р Вержиния Йорданова кардиология – понеделник от 14,00-18,00

 

• ортопедия и травматолгия с ехография на тазобедрени стави на бебета:

доц. д-р Венци Росманов – вторник 14.00-16.00 и четвъртък 10.00-12.00,

д-р Пламен Ненов – вторник 16.00-18.00 и четвъртък 14.00-16.00,

д-р Мамун Кабалан – понеделник и сряда от 8.30-12.30, вторник и четвъртък от 14.00-18.00 и петък 8.30-14.30,

д-р Ивайло Пълев – понеделник и сряда от 14.00-18.00, вторник и четвъртък от 8.30-12.30

 

• хирургия:

д-р Румяна Бързакова, д-р Румен Стоянов – понеделник, вторник и четвъртък от 14,00-17,00

 

• съдова хирургия:

д-р Огнян Матков

 

• акушерство и гинекология:

д-р Диана Стратева – понеделник, вторник и четвъртък от 14,00-17,00

д-р Лъчезар Танчев – сряда и петък от 14,00-17,00

 

• преданестезиологична подготовка:

д-р Йордан Георгиев, д-р Анелия Георгиева

 

• онкология:

д-р Румен Стоянов – понеделник, вторник и четвъртък от 14,00-17,00

 

• пневмология и фтизиатрия с функционално изследване на дишането:

д-р Владимир Трифонов – понеделник и четвъртък от 14.00-16.00

 

• нефрология:

д-р Цветелина Евтимова – вторник и петък 14.00-16.00

 

• ревматология:

доц. Кирил Яблански – понеделник и четвъртък от 14.00-18.00

 

• нервни болести:

д-р Пламен Петков – понеделник от 8.00-15.00, сряда от 13.00-17.00 и петък от 8.00-10.00,

д-р Лилия Илиева, д-р Валерия Маринова, д-р Анелия Радионова – понеделник от 16.00-18.00, вторник от 9.00-12.00 ,сряда 8.00-10.00 и четвъртък 16.00-18.00

 

• Кабинет за ЕМГ:

д-р Албена Ефтимова, д-р Анелия Радионова

 

• Кабинет за ЕЕГ:

д-р Валерия Маринова, д-р Лилия Илиева

 

• Кабинет за доплерово изследване:

д-р Лилия Илиева и д-р Огнян Матков

 

• Кабинет по УНГ:

д-р Георги Георгиев

 

• детски болести:

д-р Лиляна Недева

 

• кожни и венерически болести:

д-р Калинка Недушева – понеделник и четвъртък от 16.30-18.00

 

• Психология и психотерапия: д-р Цветелина Ефтимова.

Консултиране на деца и юноши, лица подложени на микро и макрострес, лица в кризисна ситуация, семейно консултиране. Предстои стартиране на групова терапия за млади хора с проблеми в общуването за личностово израстване, както и за пациенти с онкологични заболявания за психологическа подкрепа. Работи всеки ден след 14.00 часа след предварително записване.

 

• Медико-диагностична клинична лаборатория

 

• Микробиологична лаборатория